Ceramic White & Gray Vase

#ssub 324 (1).JPG
#ssub 324 (3).JPG
#ssub 324 (4).JPG
#ssub 324 (2).JPG
#ssub 324 (1).JPG
#ssub 324 (3).JPG
#ssub 324 (4).JPG
#ssub 324 (2).JPG

Ceramic White & Gray Vase

115.00

Dimensions: 13”x19½”

Reference: #ssub 324

Add To Cart