Alabaster Cone Lamp

#k,kar 4 (1).JPG
#k,kar 4 (2).JPG
#k,kar 4 (3).JPG
#k,kar 4 (1).JPG
#k,kar 4 (2).JPG
#k,kar 4 (3).JPG

Alabaster Cone Lamp

68.00

Dimensions: 10¾"H

Reference: #k,kar 4 

Add To Cart