Pair Kristalia Adjustable White & Chrome Bar Stools

#d,hir 3 (1).JPG
#d,hir 3 (2).JPG
#d,hir 3 (3).JPG
#d,hir 3 (1).JPG
#d,hir 3 (2).JPG
#d,hir 3 (3).JPG

Pair Kristalia Adjustable White & Chrome Bar Stools

960.00

Dimensions: 30¼"H

Reference: #d,hir 3 

Add To Cart